Коментар КІНТО по акціях ХМБЗ «Світло Шахтаря»14 ноября 2012 года
КИНТО

Рекомендация: HMBZ, Харьковский машиностроительный завод, — покупать


Динаміка цін акцій ХМБЗ «Світло Шахтаря», що залишаються неліквідними, виявилась кращою за динаміку індексу УБ, який з початку року знизився на 44%. Протягом цього ж періоду ціна акцій емітенту знизилась на 20%.
Фінансові результати 1П2012р. демонструють рекордно позитивний тренд зростання. Так, обсяги реалізації в 1П2012р. порівняно з 1П2011р. зросли на 51% до 301 млн. грн.; валовий прибуток на 149% до 85 млн. грн.; EBITDA в 3 рази до 72 млн. грн., а чистий прибуток в 5 раз до 49 млн. грн. Рентабельність EBITDA зросла вдвічі до 24%, рентабельність за чистим прибутком більш ніж втричі до 16%. Позитивна динаміка спостерігається і при порівняні результатів 2-го та 1-го кварталів 2012р.
В 1П2012р. виготовлено 29 конвеєрів, що на 3 од. менше порівняно з 1П2011р. Протягом 4-ьох кварталів (3кв.2011р. – 2кв.2012р.) підприємством виготовлено 81 конвеєр, що вказує на високий рівень завантаженості виробничих потужностей підприємства в річному виразі.
Трейлінгові коефіцієнти за сьогоднішнього цінового рівня акції 0,4 грн. становлять EV/S = 0,2; EV/EBITDA = 0,8; P/E = 1,3; P/B = 0,3, що вказує на збереження відчутного фундаментального потенціалу росту ціни акцій ХМБЗ «Світло Шахтаря».
Позитивна динаміка фінансово-господарських результатів підприємства, стабільний попит на його продукцію, фундаментальна ціна акції підприємства, яка значно перевищує поточну ціну акції обґрунтовують рекомендацію купувати акції ХМБЗ «Світло Шахтаря». В цей же час реалізації потенціалу зростання ціни акції заважатиме відсутність, за поточної кон’юнктури ринку, інтересу потенційних інвесторів до неї.

Источник: КИНТОКомпании

все компании