Компании

все компании

ВФБ вносить зміни на альтернативних ринках для підвищення безпеки

15 июля 2014 года, 17:33

Варшавська фондова біржа прийняла зміни в правилах, що діють на альтернативних  ринках Catalyst i NewConnect
•    Метою змін є, перш за все, підвищення безпеки на Catalyst і наближення правил альтернативного ринку Catalyst до стандартів, що були запроваджені в минулому році на ринку NewConnect 
•    Зміни стосуються кількох областей, найважливіші з них це: запровадження мінімальної вартості емісії облігацій, які можуть бути інструментом торгівлі на альтернативному ринку, зобов’язання користуватись послугами Авторизованого радника для емітентів облігацій невеликих розміщень, обов’язкова підготовка інформаційного документу, на відміну від розміщення облігацій на основі інформаційного меморандуму в минулому 
•    З метою збільшення доступу для власників облігацій до інформації, яка може бути істотною для здійснення оплат по облігаціям, продовжено час для виконання емітентом своїх інформаційних зобов’язань
•    Зміни вступають в силу 1 вересня 2014 р. Вимоги про мінімальну вартість облігацій, що запроваджуються до торгів на альтернативному ринку Catalyst почнуть діяти з 1 січня 2015 р.

Правління ВФБ схвалило зміни в правилах, що діють на ринку Catalyst та NewConnect. Головною метою реформи є збільшення безпеки інвесторів на ринку боргових інструментів шляхом запровадження обов’язкових правил на альтернативних ринках та оптимізації процесу розміщення облігацій на ринку Catalyst. Зміни дозволяють наблизити стандарти на ринку Catalyst до стандартів, запроваджених на ринку NewConnect після реформи в 2013 р. Більшість змін набудуть чинності  1 вересня 2014 р.

“Реформа була проведена в декількох ключових сферах, включаючи: умови для розміщення боргових інструментів на ринку, стандарти інформаційного документу, який готується при розміщенні на Catalyst, інформаційні зобов’язання і принципи роботи та оплати на ринку Catalyst. Ми хотіли підвищити прозорість, і тим самим підвищити якість ринку боргових інструментів, що звичайно буде вигідно як інвесторам, так і емітентам ”
— говорить Беата Ярош, Віце-Президент Правління ВФБ.

Одна з багатьох суттєвих змін - це вимога для емітента укласти договір з Авторизованим радником про підготовку інформаційного документу, що спричинить, серед іншого, зростання якості документу і спрощення процесу запровадження інструментів до систем альтернативної торгівлі ВФБ. 

Інші зміни полягають у покладанні зобов’язань підготовки фінансової звітності за останній фінансовий рік, а у випадку спеціальних підприємств, включенні в інформаційний документ консолідованої фінансової звітності материнської компанії – дозволять гармонізувати стандарти зобов’язань на альтернативних ринках NewConnect і Catalyst.

Іншою важливою зміною є також запровадження обов’язку надання інформаційного документу незалежно від того факту, що облігації були розміщені на основі інформаційного меморандуму. Завдяки цій зміні розшириться обсяг інформації, яку надає емітент, і це в свою чергу підвищить безпеку інвесторів. Це зобов’язання полегшить доступ до достовірної інформації про стан компанії і тим самим зменшить ризик інвестицій. 

“Перш за все ми сконцентрувались на змінах у правилах на ринку Catalyst, проте частина запроваджених змін стосується також ринку NewConnect. Правління ВФБ вирішило поміж іншого обмежити кількість підприємств, які уповноважені готувати документ з фінансовими результатами та економічними показниками, ексклюзивно до Авторизованих радників, які не надавали послуги Авторизованого радника емітенту протягом останніх трьох фінансових років. Така поправка дозволить покращити якість та зміст звітів ”
— додає Беата Ярош.

З метою підвищення прозорості емітентів облігацій ВФБ вирішила також продовжити тривалість інформаційних зобов’язань емітентів облігацій до дня їх погашення (якщо він настав) або на дату погашення відповідно до умов випуску. Вимога про визначення факторів ризику в інформаційних повідомленнях дозволить учасникам ринку вести відповідну оцінку інвестиційних ризиків і допоможе збільшити безпеку торгівлі шляхом надання інвесторам інформації про потенційні загрози та ризики, пов’язані з позицією емітента та його фінансовими інструментами. 
Правління ВФБ вирішило також запровадити мінімальну оплату (від 1500 зл. до 6000 зл.) і максимальну (від 30.000 зл. до 50.000 зл.), яка буде здійматись за введення облігацій у ситему торгів. 
Рішення Правління № 776/2014 про внесення змін в Альтернативну систему торгів знайдете за посиланням: http://www.newconnect.pl/index.php?page=uchwaly&ph_main_content_start=show&ph_main_content_cmn_id=11797

Детальний список змін в розбивці за напрямками:  

Зміни в умовах запровадження боргових інструментів на альтернативному ринку:

 • введення обов’язку емітента укладати договір з Авторизованим радником для введення у торгівлю облігацій на ринок альтернативної торгівлі. На даний момент тільки емітенти акцій на ринку NewConnect повинні укладати такий договір. 

Від зобов’язання мати Авторизованого радника звільняються:
o    емітенти, фінансові інструменти яких є предметом торгівлі на регульованому ринку, 
o    органи місцевої влади і емітенти інструментів, які гарантуються Державним казначейством або 
o    емітенти, загальна номінальна вартість яких становить принаймні 5 млн зл;

 • запровадження мінімальної вартості облігацій, які можуть потрапити на Catalyst, на рівні 1 млн. зл. (ця вартість може враховувати вже розміщені боргові інструменти емітента);
 • введення зобов’язання надавати фінансову звітність за останній фінансовий або включення консолідованої звітності материнської компанії у випадку (SPV);
 • додавання положення, що дозволяє допуск до торгів цінних паперів емітента на основі його комплексної історії, навіть без надання фінансового звіту.

Зміни в стандарті інформаційного документу, який готується перед розміщенням на Catalyst: 

 • введення обов’язку надання інформаційного документу для емітентів, які роблять публічну пропозицію облігацій вартістю до 2 500 000 євро на підставі інформаційного меморандуму (для Catalyst і NewConnect) - на даний момент якщо емітенти роблять публічну пропозицію до 2 500 000 євро, вони готують інформаційний меморандум (який не підлягає схваленню Комісії по фінансовому нагляду або інших адміністративних процедур аналогічного характеру), в інформаційному меморандумі емітент надає більше інформації, ніж в інформаційному документі;
 • припинення можливості введення боргових інструментів на ринок Catalyst на підставі поточного звіту – на даний момент процедура введення інструментів під поточний звіт практично ніколи не використовується: у такому випадку, емітенти готують спеціальний інформаційний документ, відомий як інформаційне повідомлення; 
 • введення зобов’язання визначення факторів ризику в інформаційному повідомленні;
 • введення зобов’язання надавати наступну інформацію в інформаційному документі:

o    інформації стосовно результатів розміщення боргових інструментів ,
o    проміжний піврічний звіт, у випадку якщо заявка на впровадження видається більш ніж за три місяці після закінчення шестимісячного періоду,
o    професійні резюме членів правління та наглядової ради;
o    ліцензії або дозволи, якщо діяльність емітента вимагає ліцензії або дозволу для певного виду діяльності (Catalyst і NewConnect);

 • можливість включення в інформаційний документ частини, що стосується умов випуску облігацій

Зміни в інформаційних зобов’язаннях:

 • більше часу для звітності емітентами облігацій до дати дострокового погашення або на дату погашення відповідно до умов випуску;
 • запровадження зобов’язання публікувати поточний звіт в тому випадку, якщо платежі по облігаціям не виплачуються вчасно в цілому або частково;
 • запровадження зобов’язання дочірнім підприємствам публікувати звіти материнських компаній.

Зміни в роботі ринку Catalyst:

 • припинення механізму „авторизації Catalyst”;
 • припинення вимоги для емітентів надавати підстави для розміщення на ринку при подачі заявки на ринок Catalyst;
 • усунення існуючих невідповідностей між Правилами ринку Catalyst і іншими нормативними актами про вихід на ринок Catalyst.

Зміни в оплатах на ринку Catalyst:

 • підвищення мінімальної плати за введення в альтернативну систему торгів від 1500 зл. до 6000 зл. (аналогічно як і на NewConnect);
 • підвищення максимальної плати за введення введення в альтернативну систему торгів з 30.000 зл. до 50.000 зл.. 

Інші зміни в регулюванні альтернативної системи торгів:

 • обмеження групи компаній, які мають право готувати документи, в тому числі аналіз фінансових та економічних результатів емітентів, строго до Авторизованих радників, які не надавли послуги Авторизованого радника компанії протягом останніх трьох років.

По материалам: Варшавская фондовая биржа

Просмотров: 3688
Другие новости