Компании

все компании

Кредобанк
НазваниеКредобанк
Полное названиеПАО "Кредобанк"
Номер лицензииАВ376649 АВ376650 АВ376651
Срок действия лицензиидействует до 20.10.2012
Адрес79026, г. Львов, ул. Сахарова 78
Телефон+38 (032) 297-23-20
Сайтhttp://www.kredobank.com.ua/
E-mailoffice@kredobank.com.ua

О компании

ПАТ "КРЕДОБАНК" – це банк з найбільшою польською інвестицією у банківську установу України. На сьогодні у структурі акціонерного капіталу ПАТ "КРЕДОБАНК" інвестиції стратегічного акціонера складають 99.6%.

ПАТ "КРЕДОБАНК" віднесений до 3-ї групи “Cередні банки” за класифікацією Національного банку України.
Регіональна мережа ПАТ "КРЕДОБАНК" нараховує 1 філію та 130 відділень й охоплює більшість областей України та Автономну Республіку Крим. Крім того, Банк активно розвиває свій картковий бізнес та встановив понад 330 власних банкоматів. Клієнтами Банку є понад 34 тис. юридичних осіб та підприємців та 350 тис. фізичних осіб. Здійснюючи свою діяльність на території 22 областей України та м. Києва, КРЕДОБАНК в той же час залишається регіональним лідером на території Львівської області та Західної України.
Банк є стабільним та прозорим фінансовим партнером як для українських, так і для європейських фінансових кіл.

ПАТ "КРЕДОБАНК" активно впроваджує нові банківські технології, європейські стандарти якості обслуговування клієнтів, розширює спектр фінансових послуг, динамічно реагує на ринкову кон'юнктуру та прагне налагодити довгострокові, взаємовигідні ділові відносини зі своїми клієнтами.


Основні показники ПАТ “КРЕДОБАНК” станом на 01.01.2012 року:


∙ чисті активи – 3 794 млн. грн.
∙ кредитний портфель (брутто) – 2 025 млн. грн.
∙ кошти фізичних осіб – 1 804 млн. грн.
∙ кошти юридичних осіб – 829 млн. грн.
∙ статутний капітал – 1 919 млн. грн.


Згідно рейтингу Асоціації Українських Банків ПАТ "КРЕДОБАНК" станом на 01.01.2012 р. займає:


∙ за величиною активів – 39 місце;
∙ за величиною статутного капіталу – 15 місце;
∙ за обсягом коштів фізичних осіб – 27 місце;
∙ за обсягом коштів юридичних осіб – 42 місце;ПАТ «КРЕДОБАНК» здійснює свою діяльність як універсальний комерційний банк відповідно до Банківської ліцензії №43 від 11.10.2011 р. та Генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій від 11.10.2011 р. № 43 із додатком до неї, виданих Національним Банком України.

На підставі ліцензії Банк здійснює такі банківські операції:
1) приймання вкладів (депозитів) від юридичних і фізичних осіб;
2) відкриття та ведення поточних рахунків клієнтів і банків-кореспондентів;
3) розміщення залучених коштів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик;
4) надання гарантій і поручительств, які передбачають їх виконання у грошовій формі;
5) придбання права вимоги на виконання зобов'язань у грошовій формі за поставлені товари чи надані послуги (факторинг);
6) лізинг;
7) послуги з відповідального зберігання та надання в оренду сейфів для зберігання цінностей;
8) випуск, купівлю, продаж і обслуговування чеків, векселів та інших платіжних інструментів;
9) випуск банківських платіжних карток і здійснення операцій з використанням цих карток;
10) надання консультаційних та інформаційних послуг щодо банківських операцій.

На підставі письмового Дозволу да додатку до нього Банк здійснює такі операції:
1) операції з валютними цінностями ( у т.ч. операції з банківськими металами на валютному ринку України);
2) емісію власних цінних паперів;
3) організацію купівлі та продажу цінних паперів за дорученням клієнтів;
4) здійснення операцій на ринку цінних паперів від свого імені (включаючи андеррайтинг);
5) здійснення інвестицій у статутні фонди та акції інших юридичних осіб;
6) перевезення валютних цінностей та інкасацію коштів;
7) операції за дорученням клієнтів або від свого імені:
8) довірче управління коштами та цінними паперами за договорами з юридичними та фізичними особами.
9) депозитарну діяльність зберігача цінних паперів.

ПАТ "КРЕДОБАНК" – член Асоціації українських банків, Першої Фондової Торговельної Системи, Київської міжбанківської валютної біржі та міжнародних платіжних систем Europay Іnternatіonal і Vіsa Іnternatіonal, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
Аналитические материалы